Pavel Štefan

1953-PortrétPavel Štefan, narozen 1953 v Praze

Studoval na Střední odborné škole výtvarné (Hollarce) v Praze v letech 1968–1972 u prof. L. J. Kašpara a J. Kubičky. Zabývá se převážně ilustrací a knižní grafikou. Společně s nakladatelstvím Paseka získal ocenění na soutěži Nejkrásnější české knihy 1999 za Velké dějiny zemí Koruny české a v roce 2004 za publikaci Johannes Kepler: Sen, neboli měsíční astronomie. V roce 2011 graficky upravil Dřevěné kostely a zvonice v Evropě, jež získaly cenu EU za kulturní dědictví Europa Nostra. Roku 2014 byl oceněn medailí sv. Vojtěcha za spolupráci na Velkých dějinách zemí Koruny české s nakladatelstvím Paseka. Cenu za výtvarné zpracování publikace Imago, imagines získal v roce 2020 od nakladatelství Academia. V současné době je grafikem a spolumajitelem nakladatelství Havran. Jeho krédem je komunikace s divákem, kterou maličko závidí dobrým muzikantům.


Studied at the Arts Vocational Secondary School (the Hollarka) in Prague from 1968–1972 under Prof. L. J. Kašpar and J. Kubička. Primarily interested in illustration and book graphics. Jointly awarded, with the Paseka publishing house, in breitling repliky the „Most Beautiful Czech Books 1999“ competition for the ,History of the Lands of the Bohemian Crown‘, and in 2004 for the publication ,Johannes Kepler: Dream, or Lunar Astronomy‘.

Samostatné a kolektivní výstavy:

1982 Kašperské hory
1982 Žižkovské divadlo, Praha
1982-1983, 2001 Galerie Ve věži, Mělník
1987 Kladenské dvorky
1988 Salón pražských výtvarných umělců
1988 Jahodový bar (Myšák), Praha
1988-1989 ČVUT, Praha
1990 Klub novinářů, Praha
1991 Divadlo E. F. Buriana, Praha
1993 Západočeské divadlo v Chebu
1993, 1997 Galerie knihkupectví Paseka a Kavárna Na Pasece, Praha
2001 Atelier, Kladno
2001 Antikvariát a galerie Ungula, Praha
2007 Muzeum ghetta, Památník Terezín
2012 Galerie VK 37, Kralupy-Lobeč
2017 Tábor Vojna, Lešetice u Příbrami
2023 Zámek Manětín